Giới thiệu

nghiên cứu kinh tế logo

LỜI NGỎ
Nghiên cứu Kinh tế
được thành lập để mang các giá trị về thị trường tự do, thương mại tự do, quyền tư hữu đến những độc giả yêu thích kinh tế học tại Việt Nam. Thông qua các bài viết trong các chuyên mục Tin tức, Xã luận, Tài liệuLý thuyếtTừ điển, Video, chuyên trang hi vọng sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu đúng bản chất của tự do và tầm quan trọng của tự do đối với sự thịnh vượng của một quốc gia. Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi nợ công của Việt Nam thông qua Đồng hồ nợ công để quan sát tình hình chi tiêu của chính phủ.

Qua các bài viết trên Nghiên cứu Kinh tế, chuyên trang sẽ giúp độc giả có được câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao một quốc gia dù nỗ lực rất nhiều nhưng lại không thể trở nên thịnh vượng?”.

QUAN ĐIỂM CỦA TRANG
“Lời giải cho hầu hết các vấn đề là cứ để mặc mọi việc dưới các tác động của cung và cầu”

SỨ MỆNH
Xây dựng một Việt Nam với đầy đủ các quyền tự do kinh tế và tự do chính trị.

MỤC TIÊU
Chuyên trang Nghiên cứu Kinh tế xây dựng những bài viết về tự do trong kinh tế và tự do chính trị; đồng thời, phản biện lại những khái niệm tự do bị bóp méo và mang nặng tính định hướng hiện nay. Chúng tôi mong muốn những bạn học kinh tế hiểu đúng về tự do cùng các giá trị và tầm quan trọng của nó. Các bài viết của trang sẽ dựa trên các nguyên tắc về tự do kinh doanh, chính phủ giới hạn, và tự do cá nhân.

LIÊN KẾT
Facebook
 

Twitter
Google Plus

Email liên hệ: sangtran@nghiencuukinhte.org

Trân trọng.

Chia sẻ bài viết: