Giới thiệu

nghiên cứu kinh tế logo

LỜI NGỎ
Nghiên cứu Kinh tế là một dự án phi lợi nhuận không thuộc sự quản lý của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi xây dựng các bài viết dựa trên các nguyên tắc về tự do kinh tế và tự do chính trị; đồng thời, chúng tôi phản biện lại những khái niệm tự do bị bóp méo và mang nặng tính định hướng hiện nay.

Chúng tôi ủng hộ mô hình kinh tế thị trường, chính phủ giới hạn, nền pháp quyền, các quyền tự do kinh doanh, tự do nhân công, và tự do cá nhân. Thông qua các bài viết trong các chuyên mục Kinh tế, Chính trị, Kinh doanhTài liệuTừ điển, Video, chuyên trang hi vọng sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu đúng bản chất của tự do và tầm quan trọng của tự do đối với sự thịnh vượng của một quốc gia. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi nợ công của Việt Nam thông qua Đồng hồ nợ công để quan sát tình hình chi tiêu của chính phủ.

Từ đó, chuyên trang sẽ giúp độc giả có được câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao một quốc gia dù nỗ lực rất nhiều nhưng lại không thể trở nên thịnh vượng?”.

QUAN ĐIỂM CỦA TRANG
“Lời giải cho hầu hết các vấn đề là cứ để mặc mọi việc dưới các tác động của cung và cầu”.

TẦM NHÌN
Trở thành tổ chức uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những nhận định, đánh giá, phân tích, và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế cho Quốc gia.

SỨ MỆNH
Xây dựng một Việt Nam với đầy đủ các quyền tự do kinh tế và tự do chính trị.

LIÊN KẾT
Facebook
 

YouTube
Instagram
Twitter
Google Plus

Email liên hệ: sangtran@nghiencuukinhte.org

Trân trọng.

Chia sẻ bài viết: