VIDEO

5 đặc trưng cơ bản của CN Tư bản và CN Xã hội

5 đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Xã hội

Chủ nghĩa Tư bản Chủ nghĩa Xã hội
Thị trường tự do Kinh tế kế hoạch
Chính phủ giới hạn Chính phủ lớn
Phân quyền Tập quyền
Tự động điều tiết kinh tế Thuế & luật lệ
Tự do chính trị Hạn chế tự do chính trị

 Bạn ủng hộ học thuyết nào?
Tham gia bình chọn và tranh luận tại: https://goo.gl/4KAAqv

Hoặc bình luận bên dưới bài viết.

Chia sẻ bài viết:

Leave a Reply

avatar
1000
  Đăng ký  
Thông báo cho tôi khi có